Bijzondere leden

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is: de toekenning van een erelidmaatschap of de benoeming tot lid van verdienste.

Ereleden van T.S.T.V. Lacoste
T.S.T.V. Lacoste heeft op dit moment 1 erelid.

– Paul Smeets

Paul is actief geweest als:

– voorzitter in het bestuur van 1986 – 1987
– voorzitter in het bestuur van 1987 – 1988
– voorzitter in het bestuur van 1988 – 1989

Leden van verdienste van T.S.T.V. Lacoste
T.S.T.V. Lacoste heeft op dit moment 5 leden van verdienste.

– Robin Wubben
Robin is meer dan 13 jaar actief bij T.S.T.V. Lacoste

– Tim Smit
Tim is meer dan 12 jaar actief bij T.S.T.V. Lacoste

– Maikel Veroude
Maikel is meer dan 9 jaar actief bij T.S.T.V. Lacoste

– Tom de Vree
Tom is meer dan 8 jaar actief bij T.S.T.V. Lacoste

-Charlie Stafleu
Charlie is meer dan 6 jaar actief bij T.S.T.V. Lacoste

Procedures

Je wordt erelid of lid van verdienste door vaststelling (na een stemronde) op de Algemene Leden Vergadering. Je moet hiervoor voorgedragen worden door andere leden, je kan jezelf dus niet opgeven als kandidaat. Je kan worden voorgedragen wanneer je meerdere jaren actief bent geweest voor de vereniging.

Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden worden als richtlijn gebruikt. Benoeming of toekenning wordt gebaseerd op bijzondere verdiensten. Een lid van verdienste is een (bestuurs)lid met bijzondere verdiensten; lid met langdurige bijzondere verdiensten. Een erelid is een bestuurslid, langdurig als zodanig actief met zeer bijzondere verdiensten; lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten.